Deprecated: Function jetpack_form_register_pattern is deprecated since version jetpack-13.4! Use Automattic\Jetpack\Forms\ContactForm\Util::register_pattern instead. in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Zorgkantoren - Yavé Thuiszorg

Zorgkantoren

Zorgkantoren zorgen ervoor dat mensen de juiste langdurige zorg krijgen en voeren de regeling persoonsgebonden budget (pgb) uit

Het zorgkantoor regelt de langdurige zorg in de regio waar u woont. Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de WLZ, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft.

zorgkantoren map in Nederland, er zijn acht regios

Het zorgkantoor in uw regio:

  • helpt u bij de zoektocht naar een zorgaanbieder of hulpverlener;
  • zorgt voor voldoende zorgaanbieders;
  • maakt afspraken met de zorgaanbieders: over de door hen te leveren zorg;
  • voert de regeling persoonsgebonden budget (PGB) uit. Met een pgb kunt u zelf de door u gewenste zorg regelen.

Een PGB aanvragen bij het zorgkantoor

Om een persoonsgebonden budget aan te kunnen vragen dient u gebruik te maken van het PGB aanvraag formulier van het zorgkantoor in uw regio. Hierbij stuurt u een budgetplan mee (hoe wilt u, uw PGB gaan besteden?) en optioneel ook een persoonlijk plan, indien u meer informatie kwijt wilt. U wordt vervolgens uitgenodigd voor een afspraak met het zorgkantoor. Samen met u wordt bepaald of het persoonsgebonden budget voor u de juiste oplossing is.

Wanneer uw aanvraag wordt goedgekeurd, dan ontvangt u een zogenaamde toekenning van het persoonsgebonden budget. Aan de hand van de benodigde zorg (weergegeven in de zorgindicatie van het CIZ) wordt bepaald hoe hoog het persoonsgebonden budget zal zijn.

Wilt u weten bij welk zorgkantoor u terecht kunt?

De adressen van de zorgkantoren zijn te vinden via de website van Zorgverzekeraars Nederland. Op de site van de zorgverzekeraar staat met welk zorgkantoor de verzekeraar samenwerkt.

Zorgkantoren zijn ervoor verantwoordelijk dat iedereen met een indicatie voor de Wet Langdurige zorg, de Wlz, de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. Zij doen dit door contracten te sluiten met aanbieders van langdurige zorg. Zoals aanbieders van gehandicaptenzorg, verpleeghuiszorg en geestelijke gezondheidszorg. Zorgkantoren maken met zorgaanbieders afspraken over kwaliteit van de zorg en welke zorg zij kunnen leveren. Sommige vormen van zorg zijn zo specialistisch dat niet elke zorgaanbieder die kan bieden. Dan maken zorgkantoren afspraken om ervoor te zorgen dat iedere regio toch voldoende aanbod heeft.

Lees meer zorg nieuws

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *