Deprecated: Function jetpack_form_register_pattern is deprecated since version jetpack-13.4! Use Automattic\Jetpack\Forms\ContactForm\Util::register_pattern instead. in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Ziekenhuizen weer op het niveau - Yavé Thuiszorg

NZa: Aantal behandelingen ziekenhuizen weer op niveau van voor de pandemie

Uit de meest recente monitor van de NZa blijkt dat het aantal behandelingen in de ziekenhuizen weer op het niveau ligt van voor de pandemie.

Op meerdere vlakken is beweging te zien. Zo schalen ziekenhuizen de zorg licht op en daalt het aantal mensen dat wacht op een ziekenhuisbehandeling licht.

Ook is er een lichte daling te zien in de wachtlijsten van de ggz. Wat wel zorgelijk blijft is het langdurig ziekteverzuim dat in alle sectoren stabiel hoog is.

een kamer in een ziekenhuis

Positieve cijfers

Uit de data die de NZa van de ziekenhuizen ontvangt in het Zorgportaal blijkt dat 62 procent van de ziekenhuizen volledig planbare zorg levert. Van deze ziekenhuizen levert 96 procent de zorg binnen zes weken. Het aantal patiënten dat ziekenhuiszorg ontving ligt rond het niveau van voor de pandemie.

Daarnaast ziet de NZa dat de meest urgente zorg doorgaat, maar dat de IC-afhankelijke planbare zorg toch niet op het niveau van voor de pandemie ligt. De urgente zorg waar geen IC voor nodig was, ligt sinds december boven het niveau van voor de crisis.

Lichte daling in wachtlijsten

De toegankelijkheid van de ggz staat al langere tijd onder druk. De wachttijden en -lijsten zijn nog steeds te lang. Toch geeft de NZa aan dat er deze maand een lichtelijke daling te zien is. Het aantal verwijzingen naar de ggz is vergelijkbaar met een maand geleden.

Ook de daling in het aantal wachtende in de langdurige zorg zet zich sinds januari door. Wel is het aantal alsnog erg hoog. Dit komt vermoedelijk door het personeelstekort, ziekteverzuim en demografische ontwikkelingen.

Ziekteverzuim blijft hoog

Het ziekteverzuim is en blijft erg hoog in alle sectoren. Alleen in de gehandicaptenzorg is een lichte stijging te zien. De oorzaak ligt bij een lichte stijging in het kortdurend ziekteverzuim. Het langdurend ziekteverzuim is in alle sectoren ongeveer gelijk gebleven. Volgens de NZa blijft dit een zorgelijke ontwikkeling.

Bron: skipr.nl

Lees andere artikelen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *