Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-content/themes/laundry-master-pro/inc/style.php on line 2266
Veranderingen zorgverzekering 2023 - Yavé Thuiszorg

Veranderingen zorgverzekering 2023

Wat verandert er in 2023 aan je zorgverzekering en je zorgkosten?

Ieder jaar worden er van overheidswege veranderingen aangebracht in het zorgstelsel en de zorgverzekering. Tijdens de troonrede worden deze veranderingen op officiële wijze openbaar gemaakt. Op deze pagina lees je meer over alle veranderingen in de zorgverzekering in 2023.

Overzicht belangrijkste veranderingen in de zorgverzekering 2023

 • De premies van zorgverzekeraars stijgen gemiddeld €10,- per maand;
 • Ook de zorgtoeslag neemt toe: voor alleenstaanden is dit €3,58 per maand;
 • Het eigen risico verandert niet en blijft €385,-;
 • Het basispakket van de zorgverzekering wordt verder uitgebreid.
 1. De zorgpremies gaan omhoog De premies voor de zorgverzekering gaan op 1 januari 2023 omhoog. Met hoeveel de premie stijgt, hangt af van de zorgverzekeraar. Gemiddeld stijgt de premie met €10 per maand voor de basisverzekering. Daarnaast kunnen ook de kosten voor de aanvullende verzekering stijgen. Ga na met welk bedrag je premie stijgt. En kijk of een andere verzekeraar goedkoper is. 
 2. De collectiviteitskorting verdwijnt in 2023 De afgelopen jaren kregen mensen die zich aansloten bij een collectieve zorgverzekering, meestal via de werkgever, een korting op de premie van in 2022 maximaal 5%. Dat is komend jaar niet meer het geval. Hierdoor lopen de kosten voor mensen met een collectieve zorgverzekering in 2023 extra op, gemiddeld met zo’n € 7. Deze kosten komen bovenop de reguliere premieverhoging
 3. Meer mensen komen in aanmerking voor zorgtoeslag De inkomensgrens die bepaalt of je in aanmerking komt voor zorgtoeslag wordt in 2023 opgerekt. Hierdoor komen meer mensen in aanmerking voor zorgtoeslag. Tot een inkomen van € 38.520 (alleenstaand) en € 48.224 (meerpersoonshuishoudens) kun je in 2023 zorgtoeslag aanvragen. Daarbij gaat het om je verzamelinkomen. Dit is je inkomen na aftrekposten, zoals de hypotheekrenteaftrek. Via de link hieronder kun je berekenen of je recht hebt op zorgtoeslag. 
 4. Hoogte zorgtoeslag 2023 De zorgtoeslag zal, net als de zorgpremies, stijgen in 2023. De proefberekening kan je te zijner tijd maken op de website van de Belastingdienst. Zoals eerder aangestipt, stijgt de zorgtoeslag gemiddeld €42,83 per jaar (wat betreft alleenstaanden) of €51,08 (wat betreft gezinnen). De hoogte van de zorgtoeslag is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de hoogte van je inkomen en je spaargeld.
 5. Inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet gaat omlaag Via je loon of (pensioen)uitkering betaal je een inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet. Zzp’ers betalen dit via een aparte aanslag. In 2023 daalt de premie iets. Werknemers en uitkeringsgerechtigden betalen 6,68% (dat was in 2022 6,7%). Ondernemers en gepensioneerden betalen 5,43%  in plaats van 5,45%.
 6. Aanpassingen in het bassispakket De overheid stelt de basiszorgverzekering vast. Er zijn in 2023 enkele verbeteringen en aanpassingen:
  – De combinatietest tijdens de zwangerschap wordt niet meer vergoed
  – De NIPT-test wordt gratis voor iedereen met een medische indicatie
  – Medicijnen met Vitamine D worden niet meer vergoed
  – Toevoeging zorg als gevolg van langdurige klachten bij herstel van het coronavirus;
  – Er gaat kritischer gekeken worden naar welke zorg zinnig is en welke niet.
 7. Het verplicht eigen risico blijft €385 De hoogte van het eigen risico verandert niet in 2023: deze blijft gelijk met €385,-. Het eigen risico wordt jaarlijks door de overheid bepaald, dit is het verplicht eigen risico. Je kan er zelf voor kiezen het eigen risico te verhogen. Dit wordt het vrijwillig eigen risico genoemd. Je kan het eigen risico opschalen met steeds €100,- tot maximaal €500,-. Dat betekent dat het maximale vrijwillig eigen risico in 2023 €885,- bedraagt.

Wat betekent dit voor mij?

‘Wat betekent dit voor mij?’ laat zien wat veranderingen in de wetten en regels op 1 januari 2023 betekenen voor jouw portemonnee. Als je antwoord geeft op de vragen, krijg je een overzicht van maatregelen die voor jou van belang zijn.

Lees andere zorgblogs

Bezoek onze facebookpagina

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *