Deprecated: Function jetpack_form_register_pattern is deprecated since version jetpack-13.4! Use Automattic\Jetpack\Forms\ContactForm\Util::register_pattern instead. in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
Veilig Incident Melden - Yavé Thuiszorg

Veilig Incident Melden

Door melding en analyse van (bijna)- incidenten en fouten kan de kwaliteit en veiligheid van de zorg worden verbeterd.

Het “Veilig Incident Melden” (VIM) protocol is ontworpen als een methodologie om incidenten op een veilige wijze te rapporteren. Verder te onderzoeken en de onderliggende oorzaken te categoriseren, met een nadruk op nabijheid tot het werkproces. Het gaat niet enkel om de identificatie van de gebeurtenis en de wijze waarop deze zich heeft voorgedaan. Maar ook om het begrijpen van de redenen erachter en waarom de veiligheidsbarrières niet effectief hebben gefunctioneerd in het voorkomen van dergelijke incidenten.
Deze aanpak beoogt een cultuur te vermijden waarbij ongewenste uitkomsten eenvoudig aan individuen worden toegeschreven, wat bekend staat als een ‘blaming’-cultuur. Het is enkel door duidelijkheid te verkrijgen over de oorzaken van een incident dat doeltreffende maatregelen kunnen worden genomen om te verzekeren dat vergelijkbare incidenten zich niet opnieuw voordoen in de toekomst.

verschillende rapporten op tafel, een hand die een pen boven de rapporten houdt

Veilig Incident Melden – Yave Thuiszorg

De vooruitgang in de gezondheidszorg is van snelle aard. De sector wordt steeds complexer, en het aantal individuen met gespecialiseerde kennis die bijdragen aan het patiëntenproces neemt toe. Wanneer meerdere personen betrokken zijn bij de zorg voor een patiënt en diverse handelingen uitvoeren, neemt het risico op fouten toe.

Binnen Yave Thuiszorg erkennen wij de noodzaak om een veilige cultuur te bevorderen. Waarbij het vermijden van een ‘blame-cultuur’ als fundamenteel wordt beschouwd.
Het is van essentieel belang dat eenieder wordt aangemoedigd om meldingen te doen, zodat deze geïnventariseerd kunnen worden en passende preventiemaatregelen genomen kunnen worden.

Hieronder vindt u formulieren voor het melden van een incident. U kunt het ingevulde document opsturen naar info@yavethuiszorg.nl. Of als u anoniem wilt melden kunt u het formulier uitprinten en per post naar ons opsturen
(Yave Thuiszorg, Loopkantstraat 25, 5405AC Uden). Wil jij liever direct het formulier invullen en dat deze automatisch doorgezet wordt? Vul dan onderstaande formulier in en klik op verzenden.

Positive Incident Melden

Het delen van succesverhalen tussen teamleden wordt gestimuleerd door middel van het implementeren van het Positieve Incidenten Melden (PIM) systeem. PIM fungeert als een platform waar teamleden hun positieve ervaringen en successen kunnen delen. Waardoor een cultuur van onderlinge waardering en erkenning ontstaat. Door de nadruk te leggen op het rapporteren en vieren van positieve incidenten, wordt niet alleen een atmosfeer van positieve energie op de werkvloer gecreëerd, maar wordt ook de motivatie en betrokkenheid van het team versterkt. Dit heeft een directe impact op de kwaliteit van de geleverde zorg, omdat een gemotiveerd en positief gestemd team geneigd is om samen te werken en zich in te zetten voor het bereiken van optimale resultaten.
Het delen van positieve ervaringen via het PIM-systeem dient als een waardevol instrument. Om een gemeenschappelijke visie op uitmuntendheid te bevorderen en de teamcohesie te versterken. Wat uiteindelijk leidt tot een verbetering van de algehele zorgprestaties.

VIM – Richtlijnen 2023

Tenslotte moedigen wij u aan de richtlijnen voor Veilig Incident Melden zorgvuldig door te nemen. Tevens nodigen wij u uit om de aangereikte formulieren aan te wenden als gelegenheden om gezamenlijk te leren en kennis met elkaar te delen.