Thuiszorg Voordelen

Wat zijn nu precies de voordelen van thuiszorg?

Deze week noemen wij uit ervaringen van patienten in de thuiszorg wat de voordelen zijn en hoe zij het ervaren

Thuiszorg is niet alleen voor ouderen, gehandicapten of mensen die terminaal ziek zijn. Thuiszorg is voor mensen die in het algemeen niet zelfstandig hun zorg kunnen dragen of het nou tijdelijk is of chronisch. Bij thuiszorg is het belangrijk om te begrijpen dat dit specialistisch en medische hulp aan huis is (extramurale zorg), – buiten het zieknhuis.

Wat zijn de voordelen van thuiszorg?

Een belangrijk voordeel van thuiszorg is dat deze is gebaseerd op evidence-based praktijken en zorgstandaarden om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment in hun huis krijgen. Het grootste voordeel is kwalitatief het zelfde medisch aandacht als intramuraal, maar dan in uw eigen vertrouwde omgeving. Dus u kunt langer thuis blijven wonen. Voordeel weer dat u de nodige zorg krijgt in uw eigen comfortabele en veilige omgeving waarbij niet plotseling te veel verandering is.
Mentale welzijn en gelukkig zijn ondanks een chronische, geestelijke, verstandelijke of lichamelijkbeperking zijn een cruciale onderdeel van totale welzijn en gezondheid. Thuiszorg wordt in meeste gevallen gedeeltelijk of geheel vergoed afhankelijk van de situatie en zorgbehoefte.

Thuiszorg Voordelen

1. Ondersteuning (Ont)zorgen

Via thuiszorg hoeft je hele routine niet te veranderen net zoals bij intramuraal zorg. Je kan niet alleen geholpen worden door familie en je eigen omgeving maar je wordt ondersteund door zorg professionals. Die nemen het dan deels of volledig over van mantelzorgers.

2. Eigen omgeving

Je ontvangt het zelfde professionele hulp in je eigen vertrouwd omgeving. onnodige ziekenhuisbezoeken vermijden door hun gezondheidstoe-stand thuis te beheren. Thuiszorg helpt door regelmatig toezicht en educatie te bieden. Patiënten hebben ook 24/7 toegang tot een professional die ze kunnen bellen als ze lastige symptomen hebben en niet zeker weten wat ze moeten doen.

3. Bekend gezicht

Bij de Thuiszorg werkt u met zorg professionals op basis van een vertrouwd gezicht. In vergelijking met instellingen of intramuraal zorg is er veel meer ruimte voor 1 op 1 aandacht.

4. Zelfredzaamheid

Thuiszorg in aard springt in op de basis behoefte, wat wij allemaal steeds meer willen. Langer thuis blijven wonen. Extramuraal aandacht, ambulante hulp, oftewel ‘thuiszorg’ heeft het als centrale doel om iemand eigen regie te geven over hun leven. Dit doe je door continu en gezamenlijk een plan op te stellen waarbij zelfredzaamheid als doel in oog wordt gezet.

5. Op maat

Thuiszorg biedt een grotere flexibiliteit aan de zorg die samen gesteld kan worden. Ziekenhuizen, of instellingen hebben procedures waardoor deels van de flexibiliteit ten koste kan gaan. Omvat uitgebreide klinische zorg. Van bekwame verpleging en therapie tot wondverzorging en medicatiebeheer, patiënten kunnen thuis een breed scala aan behandelingen krijgen.

een opa met een zorgverlener praatje maaken

6. Financiering

Thuiszorg in Nederland wordt op diverse manieren vergoed. Thuiszorg kan volledig of groot deels vergoed worden via een PGB Budget , thuiszorg kan ook vergoed worden vanuit de zorgkantoor in de vorm van Zorg in Natura. Afhankelijk van wat voor zorg kan het verdeeld zijn onder de wet (WLZ) of via de Gemeente doormiddel van WMO.

7. Vertrouwen – Comfort, Veilig, Gemak

Thuiszorg biedt je de zorg die je nodig hebt die je elders ook in het ziekenhuis zou krijgen in de eigen comfort en omgeving van je huis. Thuiszorg kan je 24 uur zorg leveren en ook zorgen dat er altijd iemand beschikbaar en opgeroepen kan worden in noodgevallen.

8. Eigen regie, sociaal omgeving

Met thuiszorg heeft u meer zeg in uw zorg. Een zorgplan is samengesteld door een professional die alle wensen, behoeftes en mogelijke raakvlakken doorneemt om in kaart te brengen hoe de zorg het meest optimaal en naar wens kan worden ingericht. Naast het ontvangen van bezoeken van het thuiszorgteam, is het voor vrienden en familieleden gemakkelijker om een ​​bejaarde geliefde thuis te bezoeken dan in het ziekenhuis of in een instelling. Zonder tijdsbeperkingen of vaste bezoekuren krijgen patiënten meer sociale interactie. Dit gaat eenzaamheid tegen en brengt gezinnen bij elkaar.

9. Persoonlijk en warm

Patiënten krijgen een-op-een aandacht en een zorgplan dat is afgestemd op hun specifieke behoeften. Dit maakt de behandeling effectiever en schept vertrouwen bij de patiënt, de verzorger en het thuiszorgteam.

10. Hoge kwaliteit en transparant

Een belangrijk voordeel van thuiszorg is dat deze is gebaseerd op evidence-based praktijken en zorgstandaarden om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment in hun huis krijgen. U kunt de kwaliteitsscores bekijken op zorgkaart.nl. Er bestaan brancheorganisaties zoals Actiz en meerdere waar een kwaliteitskader van toepassing is die strict gecontroleerd wordt.

Lees de thuiszorg voordelen later in uw eigen tempo

U kunt een pdf-document met de thuiszorgvoordelen downloaden door hier te klikken.

Lees andere artikelen.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *