Thuiszorg Regelen

Ondersteuning aanvraag indicatie, PGB en alles rondom thuiszorg regelen

Administratief Hulp
Wij helpen bij het zorg aanvraag om de benodigde zorg te regelen op basis van behoeftes, diagnose, onderzoek, wensen en kennis in samenwerking met het (CIZ). De Wet langdurige zorg (Wlz) is bedoeld voor mensen die voortdurend (intensieve) zorg nodig hebben in de nabije omgeving, zoals chronisch zieken, kwetsbare ouderen en mensen met een ernstige geestelijke of lichamelijke beperking. Wij ondersteunen dus ook in administratieve werkzaamheden voor uw zorg.

Hulp bij PGB aanvraag

Als u langdurige ondersteuning nodig heeft vanwege chronische ziekte kunt u de beschikking krijgen over een zogeheten persoonsgebonden budget (PGB). Dit is ‘eigen geld’ waarmee u zelf de nodige zorg en begeleiding kunt inkopen. Hiermee bent u als het ware werkgever over de mensen die u inhuurt voor uw begeleiding, met de daarbij behorende administratieve werkzaamheden.

De hulpverlener van Yave Thuiszorg luistert naar uw wensen en kan u helpen bij het aanvragen van het PGB.
Wij bieden de volgende diensten aan PGB-houders:
• Aanvragen, opzetten en verzorgen van pgb-administratie.
• Het voeren van bezwaarprocedures tegen beslissingen van het CIZ en het Zorgkantoor.
• Het beantwoorden van vragen omtrent de bijzonderheden van het persoonsgebonden budget
• Het op orde brengen van uw pgb-administratie en verantwoorden van uw pgb-budget.

Wij kunnen u helpen met het maken van een werkplanning voor de zorgverleners, onderzoek en inkopen van medische apparatuur (rolstoel, krukken). Luister gewoon waar je op dit moment mee te maken hebt, dan zoeken we samen naar een oplossing.