Deprecated: Function jetpack_form_register_pattern is deprecated since version jetpack-13.4! Use Automattic\Jetpack\Forms\ContactForm\Util::register_pattern instead. in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-includes/functions.php on line 6078
De zes voornaamste motieven voor PGB aanvragen in 2021

De zes voornaamste motieven voor PGB aanvragen in 2021

CZ zorgkantoor ziet een stijging in het aantal aanvragen voor een persoonsgebonden budget (PGB) binnen de Wet langdurige zorg (Wlz).

Het Nivel deed, in opdracht van CZ zorgkantoor, onderzoek naar de redenen om een PGB aan te vragen. De meeste cliënten die 2021 een PGB kozen voor het jaar erop (2022) deden dit omdat zij de eigen regie wilden behouden en omdat ze door naasten verzorgd wilden worden. Dit was ook zo in 2018. Als derde motief gaven cliënten op dat ze een bepaalde zorgorganisatie of zorgverlener alleen met een PGB konden krijgen.

Verschillende motieven

Er zijn meerdere motieven om een PGB aan te vragen. Toch kwamen er zes belangrijkste motieven uit het onderzoek naar voren voor het kiezen van een PGB in de langdurige zorg.

Het behouden van eigen regie staat bovenaan met 60 procent. Op de tweede plek komt met 50 procent het verzorgd willen woorden door naasten. Zo’n 32 procent geeft aan dat de zorgorganisatie of zorgverlener alleen te krijgen is met een PGB. Er is te weinig flexibiliteit bij zorg in natura scoort 26 procent. Gevolg door 22 procent voor het niet verzorgd willen worden door te veel verschillende zorgverleners. En als laatst, met 15 procent, via PGB kan de zorg goedkoper geregeld worden dan via zorg in natura.

Hoge tevredenheid

De ruime meerderheid (89 procent) geeft aan tevreden te zijn met de PGB-zorg. Slechts 2 procent geeft aan ontevreden te zijn en in de toekomst niet meer voor PGB te kiezen. De overige 9 procent overweegt zorg in natura te kiezen als dit beschikbaar is en voorziet in hun behoefte.

De online vragenlijst voor het onderzoek werd ingevuld door cliënten die in 2021 een PGB hadden aangevraagd. In totaal vulden 374 cliënten de vragenlijst in.

Wilt u verder lezen?

Het onderzoek biedt inzicht in de motieven voor het kiezen van een PGB in 2021. Daarnaast komen de meningen van zorggebruikers aan bod over de ontvangen PGB-zorg in 2022 en over de informatievoorziening rond het PGB. Het onderzoek deden we onder zorggebruikers uit de gehandicaptenzorg (GZ-sector), de ouderenzorg (V&V-sector) en de geestelijke gezondheidszorg (GGZ-sector).

Klik hier: Nivel motieven pgb aanvraagen

Lees andere artikelen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *