Klachtenregeling Yavé

Klachten regeling

Ondanks dat wij ons best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, kan het voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de zorgverlener(s), dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt waar u gehoord wordt en waar uw onvrede of klacht objectief behandeld wordt.

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.

 

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien, kan het voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken en om uw klacht zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.

 

+31 06 20 37 2260
[email protected]

logo-klachtenloket-zorg

Externe Onafhankelijke Klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar [email protected]. 

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/ 

De Geschillencommissie

U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Direct een afspraak boeken om een klacht te bespreken?

Wij hopen iedereen natuurlijk spoedig en snel te kunnen helpen bij hun klachten. Onze zorgdesk staat 24 uur ter beschikking om klachten te behandelen.