Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-content/themes/laundry-master-pro/inc/style.php on line 2266
Klachtenregeling - Yavé Thuiszorg

Klachtenregeling

Hoe om te gaan met klachten?

Hoewel wij ons uiterste best doen om de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen. Het kan voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wij vinden het belangrijk dat u dingen waar u ontevreden over bent eerst bespreekt met de betreffende werknemer of diens leidinggevende. Mochten er ondanks deze inspanningen klachten zijn waarbij u met hen niet tot een gewenste oplossing komt, beschikken wij over een klachtenregeling.
De klachtenregeling is bedoeld om ervoor te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt. Waar u gehoord wordt en waar uw ontevredenheid of klacht objectief behandeld wordt.

Bovendien kan van klachten geleerd worden en kunnen zij aanleiding zijn om maatregelen te treffen, waardoor voorkomen wordt dat de klacht zich in de toekomst opnieuw voordoet.

een dame die bemiddelt in een ruzie tussen twee mannen

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Ondanks onze voortdurende inzet om u op een uitstekende manier te voorzien van zorg die aan uw wensen voldoet. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over onze dienstverlening. Met het doel u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken, werken wij met een klachtenregeling en een klachtencommissie.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure van Yave Thuiszorg Klik hier

Klachtenfunctionaris en geschillencommissie

De overheid wil dat iedereen goede zorg krijgt. Wat goede zorg inhoudt en wat er moet gebeuren als mensen een klacht hebben over de zorg staat beschreven in de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Sinds 1 januari 2017 moeten mensen terecht kunnen bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zal de klager op diens verzoek van advies dienen met betrekking tot de indiening van een klacht. En bijstaan bij het formuleren van de klacht en het onderzoeken van de mogelijkheden om tot een oplossing voor de klachten komen. Het doel is klachten zoveel mogelijk in een vroegtijdig stadium gezamenlijk op te lossen. Zodat een formele (schriftelijke) klacht wordt voorkomen. De klachtenfunctionaris moet hiertoe zijn functie onafhankelijk kunnen uitvoeren. De klachtenfunctionaris kan door middel van een gesprek met de cliënt proberen het probleem op te lossen.

Gedwongen zorg en klachten: klachtencommissie Wzd/Wvggz

De Wet zorg & dwang schrijft voor dat klachten op basis van de Wzd moeten worden beoordeeld door een externe klachtencommissie. De klachtencommissie Wzd/Wvggz is er niet voor andere (Wkkgz-) klachten.

Neem contact met ons op

T: +31 6 20 37 2260

Of stuur een email/klachtenformulier naar klachten@yavethuiszorg.nl

Externe Onafhankelijke Klachtenbehandeling
Wij nemen klachten serieus en onderzoeken deze grondig. Indien wij niet tot een oplossing komen, kunt u uw klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg.
Een medewerker van het klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen. Indien nodig kan hij of zij u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Deze kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen. U kunt het klachtenloket bereiken via telefoonnummer [070-310- 53 92], van maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur.

T: 070-310- 53 92

Of stuur een email naar info@klachtenloket-zorg.nl
Voor meer informatie kunt u kijken op: klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Een dame helpt een oudere man met formulier invullen

Direct een afspraak boeken om een klacht te bespreken?

Of direct een klachtenformulier downloaden en invullen?

Wij streven ernaar om klachten van onze klanten zo spoedig mogelijk en adequaat te behandelen. Onze zorgdesk is 24 uur per dag telefonisch bereikbaar om deze klachten op te nemen.

Neem contact met ons op