Klachtenregeling

Hoe om te gaan met klachten?

Ondanks dat wij ons best doen de zorg zo goed mogelijk te laten verlopen, het kan voorkomen dat u als cliënt of naaste niet tevreden bent. Wanneer hier sprake van is en er geen bevredigende oplossing of afhandeling heeft plaatsgevonden met de zorgverlener(s), dan hebben wij een klachtenregeling. De klachtenregeling is er om te zorgen dat u altijd ergens terecht kunt. Waar u gehoord wordt en waar uw onvrede of klacht objectief behandeld wordt.

Bent u niet tevreden over onze dienstverlening?

Ondanks onze permanente inspanningen om u naar wens en behoefte van uitstekende zorg te voorzien. Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent met onze dienstverlening. Door u de mogelijkheid te bieden om uw klachten aan ons kenbaar te maken. En om uw klachten zo effectief en efficiënt te kunnen behandelen presenteren wij u een klachtenregeling en een klachtencommissie.

T: +31 6 20 37 2260

Of stuur een email naar klachten@yavethuiszorg.nl

klachten@yavethuiszorg.nl

Externe Onafhankelijke Klachtenbehandeling

Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. Wij nemen klachten serieus en onderzoeken grondig de oorzaak en de mogelijke oplossing(en). Indien wij niet uitkomen; U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer van Maandag tot en met vrijdag van 9:00 tot 17:00 uur :

T: 070-310- 53 92

Of stuur een email naar info@klachtenloket-zorg.nl , Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeshillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl

Direct een afspraak boeken om een klacht te bespreken?

Of Direct een klachtenformulier downloaden en invullen?

Wij hopen iedereen natuurlijk spoedig en snel te kunnen helpen bij hun klachten. Onze zorgdesk staat 24 uur ter beschikking om klachten te behandelen.