Notice: Trying to access array offset on value of type bool in /home/customer/www/yavethuiszorg.nl/public_html/wp-content/themes/laundry-master-pro/inc/style.php on line 2266
Innovatie in de zorg: de trends voor 2023 - Yavé Thuiszorg

Innovatie in de zorg: de trends voor 2023

In de zorg is innovatie aan de orde van de dag. Dat moet ook wel, want de wereld om ons heen verandert in hoog tempo. Om bij te kunnen blijven, te kunnen voldoen aan de eisen die er door mens en maatschappij worden gesteld, is innovatie in de zorg dan ook onontbeerlijk. Maar wat verstaan we eigenlijk onder innovatie in de zorg en wat zijn de grootste trends op dit moment die ook in de toekomst hun waarde zullen blijven bewijzen? 

Waarom is innovatie
in de zorg nodig?

medische hulpmiddelen, gezichtsmasker, stethoscoop

Je hoeft niet ver te zoeken naar redenen om de zorg te innoveren. Denk alleen maar aan de patiënten: zij zijn steeds beter geïnformeerd en worden assertiever. De persoonlijke benadering die zij dagelijks zien in bijvoorbeeld e-commerce, verwachten ze ook in de andere facetten in hun leven. Daarnaast is de levensverwachting enorm gestegen en zullen we dus steeds langer zorg nodig hebben. 

Daar staat tegenover dat er in de zorg al jaren een groeiend tekort aan personeel is en een tekort aan financiële middelen. Om ons huidige niveau van zorg dus te kunnen handhaven en mogelijk te verbeteren, is innovatie onmisbaar. Innovatie in de zorg draait echter niet alleen om nieuwe technieken. Je kunt bij innovatie ook denken aan het stroomlijnen van processen, maar ook aan het personaliseren van gezondheidszorg. Technische innovaties kunnen daarbij een grote rol spelen. 

Welke technologische trends en ontwikkeling zien we in de gezondheidszorg?

Innovatie in de zorg kost tijd. Gemiddeld duurt het zeker tien jaar voordat een goed idee ook daadwerkelijk gebruikt wordt in de medische wereld. En van alle goede ideeën wordt slechts 10% ook echt op de markt gebracht. Toch zijn er een aantal trends te onderscheiden die grote invloed zullen hebben op onze zorg. De belangrijkste zetten we voor je op een rij:

1. E-Health

Door de coronamaatregelen heeft e-health een vlucht genomen. Waar huisartsen en verzekeraars bijvoorbeeld voorheen consults of adviesgesprekken via videobellen of chat aanboden, merkte je dat cliënten en patiënten daar nog enigszins huiverig tegenover stonden. Het laatste jaar is die barrière door de sluiting van veel praktijken aanzienlijk minder geworden. Fysiotherapeuten, psychologen en buurtzorg boden massaal eerste hulp via videobellen aangezien fysiek contact niet mogelijk was. De verwachting is dat deze trend zich voort zal zetten en zich verder uit zal breiden. 

2. Domotica

Door domotica op een slimme manier toe te passen, kunnen ouderen langer zelfstandig blijven wonen. Een simpel voorbeeld zijn bewegingssensoren die op strategische plaatsen in de woning worden geplaatst. Door deze innovatie in de zorg ontstaat er een helder beeld van de mobiliteit en zelfredzaamheid van de bewoner. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld:

  • Care Watch, een alarm- en monitoringsysteem voor senioren verpakt in een design horloge 
  • Howz, een app die het gebruik van elektrische apparaten meet of 
  • Track4Care, een systeem voor dwaaldetectie van ouderen met dementie 

3. Preventie door eigen devices

Een belangrijke ontwikkeling binnen de gezondheidszorg is de verschuiving van focus. 
Preventie geniet steeds vaker de voorkeur boven genezen. Doordat vrijwel iedereen de beschikking heeft over een smartphone wordt dat ook steeds eenvoudiger te realiseren met eigen apparaten. 

De stappenteller loopt namelijk op de achtergrond altijd met ons mee, we analyseren onze slaap en onze hartslag en mediteren begeleid door een app. De metingen en diagnoses vinden daardoor steeds vaker plaats op een andere plaats dan bij het ziekenhuis of de huisarts: onze telefoon en andere slimme apparatuur geeft ons aanbevelingen om onze leefstijl te verbeteren

Dat deze trend ook door zorgprofessionals succesvol kan worden ingezet, bewijst Livv: een app waarmee patiënten met een hartritmestoornis, hartfilmpjes door een medisch specialist kunnen laten beoordelen. De filmpjes worden thuis gemaakt en daarna doorgestuurd naar het medisch callcenter, waar cardiologen en verplegend personeel direct advies kunnen geven.

4. Robotica

Een andere belangrijke ontwikkeling in de gezondheidszorg is robotica als zorginnovatie. Waar velen direct zullen denken aan tilrobots in bijvoorbeeld ziekenhuizen en verpleeginstellingen, zijn de mogelijkheden voor robotica in de zorg de laatste jaren behoorlijk toegenomen. 

Er zijn bijvoorbeeld robotarmen ontwikkeld die patiënten kunnen helpen met eten, maar ook robots die gesprekken kunnen voeren en zo patiënten gezelschap kunnen houden. Of zorgrobots die patiënten motiveren en activeren om meer te bewegen. Dit biedt aan de ene kant kansen om senioren langer zelfstandig te laten wonen. Aan de andere kant kunnen deze robots ook in ziekenhuizen en zorginstellingen het personeel ontlasten in de dagelijkse zorgverlening.

5. Generatie Z

Generatie Z, geboren na 2000, betreedt de werkvloer. Ook in de zorg. Waar veel oudere zorgprofessionals hun werk als hun roeping zien, is dat voor generatie Z niet anders. Sterker nog: als een bedrijf niet bij kan dragen aan een duurzame toekomst verliest deze generatie al snel de interesse. Maar ook zelf willen ze echt toegevoegde waarde bieden in hun dagelijks bestaan. En doordat zij échte digital natives zijn, die geboren werden met een smartphone in de hand, kennen zij de mogelijkheden van digitalisering als geen ander. 

Daarom kan generatie Z gezien worden als dé drijvende kracht achter innovatie in de zorg. Zij hebben gevoel bij de mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor de zorg en willen mensen graag helpen, beter maken en lijden verlichten.

De innovaties in de zorg volgen elkaar in razendsnel tempo op. En hoewel slechts 10% van alle innovaties het ‘haalt’, is niets doen geen optie meer als we zorg duurzaam aan willen bieden.

Lees andere artikelen

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *