10 Redenen…Waarom Thuiszorg? Op een rij gezet

Thuiszorg diagram
 1. Ondersteuning (Ont)zorgen: Via thuiszorg hoeft je hele routine niet te veranderen net zoals bij intramuraal zorg. Je kan niet alleen geholpen worden door familie en je eigen omgeving maar je wordt ondersteund door zorg professionals. Die nemen het dan deels of volledig over van mantelzorgers.
 2. Zelfredzaamheid : Thuiszorg in aard springt in op de basis behoefte, wat wij allemaal steeds meer willen. Langer thuis blijven wonen. Extramuraal aandacht, ambulante hulp, oftewel ‘thuiszorg’ heeft het als centrale doel om iemand eigen regie te geven over hun leven. Dit doe je door continu en gezamenlijk een plan op te stellen waarbij zelfredzaamheid als doel in oog wordt gezet.
 3. Eigen Omgeving: Je ontvangt het zelfde professionele hulp in je eigen vertrouwd omgeving. onnodige ziekenhuisbezoeken vermijden door hun gezondheidstoestand thuis te beheren. Thuiszorg helpt door regelmatig toezicht en educatie te bieden. Patiënten hebben ook 24/7 toegang tot een professional die ze kunnen bellen als ze lastige symptomen hebben en niet zeker weten wat ze moeten doen.
 4. Bekend Gezicht: Bij de Thuiszorg werkt u met zorg professionals op basis van een vertrouwd gezicht. In vergelijking met instellingen of intramuraal zorg is er veel meer ruimte voor 1 op 1 aandacht.
 5. Op Maat: Thuiszorg biedt een grotere flexibiliteit aan de zorg die samen gesteld kan worden. Ziekenhuizen, of instellingen hebben procedures waardoor deels van de flexibiliteit ten koste kan gaan. Omvat uitgebreide klinische zorg. Van bekwame verpleging en therapie tot wondverzorging en medicatiebeheer, patiënten kunnen thuis een breed scala aan behandelingen krijgen
 6. Financiering: Thuiszorg in Nederland wordt op diverse manieren vergoed. Thuiszorg kan volledig of groot deels vergoed worden via een PGB Budget , thuiszorg kan ook vergoed worden vanuit de zorgkantoor in de vorm van Zorg in Natura. Afhankelijk van wat voor zorg kan het verdeeld zijn onder de wet (wlz) of via de Gemeente doormiddel van (wmo).
 7. Vertrouwen – Comfort, Veilig, Gemak: Thuiszorg biedt je de zorg die je nodig hebt die je elders ook in het ziekenhuis zou krijgen in de eigen comfort en omgeving van je huis. Thuiszorg kan je 24 uur zorg leveren en ook zorgen dat er altijd iemand beschikbaar en opgeroepen kan worden in noodgevallen.
 8. Eigen Regie, Sociaal Omgeving: Met thuiszorg heeft u meer zeg in uw zorg. Een zorgplan is samengesteld door een professional die alle wensen, behoeftes en mogelijke raakvlakken doorneemt om in kaart te brengen hoe de zorg het meest optimaal en naar wens kan worden ingericht. Naast het ontvangen van bezoeken van het thuiszorgteam, is het voor vrienden en familieleden gemakkelijker om een ​​bejaarde geliefde thuis te bezoeken dan in het ziekenhuis of in een instelling. Zonder tijdsbeperkingen of vaste bezoekuren krijgen patiënten meer sociale interactie. Dit gaat eenzaamheid tegen en brengt gezinnen bij elkaar.
 9. Persoonlijk, Warm: Patiënten krijgen een-op-een aandacht en een zorgplan dat is afgestemd op hun specifieke behoeften. Dit maakt de behandeling effectiever en schept vertrouwen bij de patiënt, de verzorger en het thuiszorgteam.
 10. Hoge Kwaliteit en Transparant: Een belangrijk voordeel van thuiszorg is dat deze is gebaseerd op evidence-based praktijken en zorgstandaarden om ervoor te zorgen dat patiënten de juiste zorg op het juiste moment in hun huis krijgen. U kunt de kwaliteitsscores bekijken op zorgkaart.nl. Er bestaan brancheorganisaties zoals Actiz en meerdere waar een kwaliteitskader van toepassing is die strict gecontroleerd wordt.

Bekijk kort onze filmpje: https://www.facebook.com/YaveThuiszorg/videos/1075224549649363

Yavé Thuiszorg leeft de bovengenoemde voordelen ook na. Luisterend hoor, oog voor aandacht, en begrip uit hart.

Voor meer informatie over voordelen van Thuiszorg kunt u kijken bij: https://langerthuisinhuis.nl/langer-thuis-wonen/

1 thought on “10 Redenen…Waarom Thuiszorg? Op een rij gezet”

 1. Ik geloof ook dat het vooral fijn is dat men thuis kan blijven wonen en de benodigde zorg kan krijgen in de eigen omgeving. Voor mijn oma was dit ook een hele uitkomst. Ze wilde niet weg in haar omgeving en heeft daarom de zorg naar zich toe gehaald.

Leave a Reply

Your email address will not be published.